Gọi Ngay: 093 115 2727
dat-dinh-duong

Đất Dĩnh Dưỡng

0 VNĐ

Đất Dĩnh Dưỡng Vườn Nhà Tui Sản Phẩm Đặc Biệt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng, Đây là sản phẩm bù những chất dinh dưỡng bị thiếu trong đất, khi đất mất cân bằng dinh dưỡng hoặc đất lâu trồng lâu ngày bị cây hút hết chất dinh dưỡng thì phải bổ sung lại cho đất.

Đất Dĩnh Dưỡng Vườn Nhà Tui Sản Phẩm Đặc Biệt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng, Đây là sản phẩm bù những chất dinh dưỡng bị thiếu trong đất, khi đất mất cân bằng dinh dưỡng hoặc đất lâu trồng lâu ngày bị cây hút hết chất dinh dưỡng thì phải bổ sung lại cho đất.

phan-trun-que-vuon-nha-tui

Sản phẩm liên quan